Dokumentacija za Skupštinu akcionara

Prilog 1 – Odluka MBS 28.11.2017. Prilog 2 – Odluka o Predlogu dopune dnevnog reda od dana 11.12.2017. Prilog 3 – Poziv za vanrednu sednicu od dana 29.11.2017. Prilog 4 – Obavestenje o pravima nesaglasnih akcionara Prilog 5 – Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara Prilog 6 – Punomoćje za glasanje Prilog 7 – Formular…

Izađi mi na teglu 2017

Za poslednjih 50 dana, koliko je trajao festival „Izađi mi na teglu”, kvalifikaciona nadmetanja i finalno takmičenje pratilo oko 150.000 posetilaca u svim gradovima i opštinama Srbije. Finalno takmičenje je održano u Sokobanji gde su posetioci, kojih je za dva dana bilo preko 10.000  pored posmatranja pripreme ajvara, imali prilike da prisustvuju veoma bogatom celodnevnom…