Poziv za redovnu skupštinu akcionara

Redovna Skupština akcionara AD »MILAN BLAGOJEVIĆ « SMEDEREVO saziva se za 30.06.2014. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva u Smederevu, ul. Đure Strugara 20. Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 28.05.2014. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta. Poziv…

Poziv za redovnu skupštinu akcionara

Redovna Skupština akcionara AD »MILAN BLAGOJEVIĆ « SMEDEREVO saziva se za 06.03.2014. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva u Smederevu, ul. Đure Strugara 20. Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 06.02.2014. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta Poziv…

Poziv za ponovljenu skupštinu akcionara

Ponovljena Skupština akcionara AD »MILAN BLAGOJEVIĆ « SMEDEREVO saziva se za 26.12.2013. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva u Smederevu, ul. Đure Strugara 20. Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 09.12.2013. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta. Poziv…

Poziv za redovnu skupštinu akcionara

Redovna Skupština akcionara AD »MILAN BLAGOJEVIĆ « SMEDEREVO saziva se za 29.11.2013. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva u Smederevu, ul. Đure Strugara 20. Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 01.11.2013. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta. Poziv…

Poziv za ponovljenu skupštinu akcionara

Redovna Skupština akcionara AD »MILAN BLAGOJEVIĆ « SMEDEREVO saziva se za 12.09.2013. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva u Smederevu, ul. Đure Strugara 20. Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 12.08.2013. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta Poziv…

Poziv za redovnu skupštinu akcionara

Redovna Skupština akcionara AD »MILAN BLAGOJEVIĆ « SMEDEREVO saziva se za 12.09.2013. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva u Smederevu, ul. Đure Strugara 20. Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 12.08.2013. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta Poziv…

Poziv za ponovljenu skupštinu akcionara

Ponovljena Skupština akcionara AD »MILAN BLAGOJEVIĆ « SMEDEREVO saziva se za 26.07.2013. godine, sa početkom u 13,00 časova, u sedištu društva u Smederevu, ul. Đure Strugara 20. Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 05.07.2013. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta. Poziv…