Politika kvaliteta Rukovodstvo MBS-a ima vodeću ulogu
u primeni i stalnom poboljšavanju
sistema upravljanja kvalitetom i
zaštitom životne sredine,
usaglašenog sa zahtevima standarda
ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
Politika kvaliteta Rukovodstvo MBS-a ima vodeću ulogu
u primeni i stalnom poboljšavanju
sistema upravljanja kvalitetom i
zaštitom životne sredine,
usaglašenog sa zahtevima standarda
ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
Go to Top